وبلاگ لژیون مسافر مهدی یوسفی
درمان اعتیاد در کنگره60 ، به روش تدریجیDST
درباره وبلاگ


وبلاگ حاضر به منظور یاری رساندن به كسانی است كه سالها درگیر بیماری اعتیاد بوده اند.و قصد دارد با بیان تجربیات و بهره گیری از آموزشهای كنگره60،قدم كوچكی در راه اطلاع رسانی و درمان اعتیاد بردارد.

مدیر وبلاگ : مسافر مهدی یوسفی
پیام از کتاب ‌( صفحه176‌_جلد دهم)
شروع قدری مشکل به نظر میاد،اما آغاز شما مهم ترین بخش عمل است.این همان لامپی است که با ولت پایین در دست شما قرار دارد.در ادامه از نیروی وجودی و بخش کیهانی ،کاملأ به نور می رسید که از نور اولی هیج نشانه نیست وما توفیق شما را در این راه می خواهیم.به اندیشه های خوب عمل خواهید نمود.وقتی می خواهیم در مورد
 جهان و جهان ها صحبت کنیم
 اولین چیزی که باید بپذیریم
 این است که چیزی نمی دانیم
 نه تنها ما بلکه همه ادم ها
 چیز چندان زیادی در این باره
 نمی دانند البته همه می دانیم
 که خداوند در قران می فرماید
 ابتدا زمین را آفریدیم سپس
 آسمان را در هفت طبقه
 آفریدیم که البته این هفت
 آسمان ها از نظر دامنه ارتعاش
 تفاوت دارند اما همه انها در
 یک جهان فیزیکی قرار می
 گیرند اگر کویر لوت را در نظر
 بگیریم یک دانه ماسه ی آن
 می شود جهان ما و بقیه ماسه
 ها جهان های دیگر حال می
 آییم سراغ این یک دانه ماسه
 که کره زمین ماست سه چهارم
 آن که آبهاست بقیه کشورهای
 جهان است که می شناسیم و
 ما در این یک دانه ماسه از به
 دست آوردن یک خانه 60
 متری عاجزیم ولی آنقدر خود
 را برتر می بینیم که می گوییم
 مالک کل کهکشان ها هستیم
 ممکن است در سیارات دیگر
 حیاط وجود داشته باشد که ما
 از آن بی خبریم پس اول باید
 قبول کنیم که چیزی نمی دانیم
 جهان بسیار پیچیده است و
 صحبت کردن درباره ان در دامنه اطلاعات ما نمی گنجد
 حال می آییم درباره حیاط
 صحبت کنیم یک سری که
 میگویند انسان به دنیا می آید
 مدتی زندگی می کند بعد
 می میرد و تمام.

ادیان هم که آموزش های
 درست زندگی کردن را از جهان
 های دیگر آورده اند اگر با
 انصاف نگاه کنیم هیچ کدام
 حرف بدی نمی زنند همه
 انسان ها را به خوبی دعوت
 می کنند و از بدی نهی
 می کنند حالا اگر یک عده از
 گذشته تا کنون اومدند از دین
 به نفع خودشان سوء استفاده
 کرده اند تقصیر دین چیست؟
 یک عده برای این که افراد را
 به جنگ ها بفرستند و به
 مقاصد خود دست یابند جنگ
 های صلیبی را راه انداختند و
 اعلام کردند برای خدا می
 جنگند‌ حضرت عیسی وقتی
 دید فرد یهودی را سنگسار می
 کنند سنگ را برداشت و گفت
 آن کسی سنگسار کند که
 خودش گناهی ندارد حال
 چنین پیامبر مهربانی چطور
 راضی به جنگی می شود که
 زنها و بچه های بی گناه را می
 کشند این که عده ای این
 چنین از دین سوء استفاده می
 کنند تقصیر خدا چیست؟
 تقصیر دین و عیسی و موسی
 و ... چیست؟ یک سری آمدند
 و این جنگ ها را بهانه کردند
 و گفتند دین افیون جامعه و
 ما دین نمی خواهیم مثل
 روسیه و هفتاد سال در کلیسا
 ها و مکان های مذهبی را
 بستند یک عده هم ادیان الهی
 را با خرافات قاطی کردند اما
 نسل امروز این خرافات را قبول
 نمی کند شخصی می گوید
 من قرآن را قبول ندارم و
 زمانی که نگاه می کنیم می
 بینیم یک سری خرافات را با
 قرآن همراه کرده اند و به او
 داده اند مثلا فردی حرام می
 خورد، دزدی می کند، غیبت
 می کند و دلش خوش است
 به اینکه 15 بار به حج رفته
 است.

بنابراین برای جهان و جهان ها نظرات
 متفاوتی است حال می آییم سراغ
 جهان پس از مرگ تنها کسانی که
 درباره این جهان به ما اطلاعات داده
 اند ادیان و پیامبران الهی هستند در
 کتب الهی در این باره به طور کلی
 اشاره شده و به جزئیات پرداخته
 نشده بین علما هم اختلافاتی در این
 خصوص وجود دارد ولی این مسئله
 چیزی است که قطعا وجود دارد و
 هست وقتی انسان از این جهان به
 جهان پس از مرگ منتقل می شود
 تمام خصوصیات رفتاری و کرداری و
 کنش و واکنش با او منتقل می شود
 اگر این جا انسان نماز خوان، روزه گیر
 و صالحی بودیم انجا هم همینطور
 خواهیم بود و اگر اینجا دروغ گو، دزد
 و خلافکار باشیم آنجا هم اینگونه
 خواهیم بود و اگر این جا معتاد باشیم
 انجا هم معتاد خواهیم بود فقط
 جسم ما تغییر می کند و گرنه
 خصوصیات رفتاری ما تغییر نمی کند
 درست مثل خواب دیدن. تغییر
 خصوصیات رفتاری جسم مادی به
 مراتب راحت تر از کالبدهای دیگر
 است انهایی که موادشان را به صورت
 سقوط آزاد ترک می کنند در خواب
 می بینند که مواد مصرف می کنند
 یعنی پس از مدتی جسم شان تسلیم
 می شود اما روحشان نه ولی در روش
 تدریجی هم جسم و هم روح مواد را
 کنار می گذارند.

بعضی ها دائما کابوس می بینند و
 برای این که از کابوس ها راحت شوند
 بالای سرشان کتاب های مقدس
 می گذارند انواع وردها را می خوانند
 اما دوباره کابوس می بینند برای
 رهایی از کابوس باید ترس را کنار
 گذاشت باید به جایی رسید که بدانیم
 کابوس ها ترس ندارند یعنی اگر مثلا
 در کابوس کسی سر ما را شکست
 مشکلی که در جهان فیزیکی با این
 اتفاق به وجود می آید در آنجا وجود
 ندارد که البته کار سختی است اما اگر
 بتوان به آن نقطه رسید دیگر مشکل
 کابوس حل شده است این دانایی
 یک دفعه به وجود نمی آید بلکه ذره
 ذره ایجاد می شود و زمانی که ایجاد
 شد دیگر کابوس از بین می رود.

مباحث کتاب 60 درجه زیر صفر در
 حوضه درمان اعتیاد برای همه قابل
 فهم و اجراست اما در حوضه جهان
 های دیگر فقط کسانی که دانایی
 شان بالا رفته باشد می توانند آن را
 درک کنند این کتاب فاقد قید و بند
 است و برای همه قابل اجراست
 مهمترین قسمت هر کار آغاز آن است
 و آغاز کار کنگره توسط مهندس
 مهمترین قسمت کار کنگره بود درست
 مثل یک لامپ بسیار کم نور که در
 دست می گیریم و با برق بدن ما
 روشن می شود اگر راه را درست ادامه
 دهیم تبدیل به نوری بزرگ می شود
 که دیگر نور ابتدایی نا پیدا خواهد
 بود در زمان مصرف مواد هم اینگونه
 بود که با مصرف اندک انرژی به
 دست می آوردیم کار کوچکی انجام
 می دادیم دوباره انرژیمان تمام 
می شد اما پس از درمان از صبح تا
 شب کار می کنیم و انرژی لازم را
 داریم.


بدن ما از سلول ها تشکیل شده اند و
 سلول ها هر کدام شهری هستند که
 ساختارهایی دارند سلول ها خودشان
 از مولکول ها و اتم ها شکل گرفته اند
 و این مولکول ها و اتم ها نیز از
 الکترون ها به وجود آمده اند این
 الکترون ها باید شارژ شوند و شارژ
 آنها یکی با القائات مثبت به دست
 می آید و یکی با خواب شب روح
 شب از کالبد تن جدا می شود و
 توسط انرژی های کیهانی شارژ
 می شود و صبح دوباره به تن باز
 می گردد و این اهمیت خواب
 شب را مشخص می کند.

جهان و جهان ها در درون ماست اما
 نمی توانیم آن را ببینیم برای مثال اگر
 جلوی نور بایستیم سایه ما روی دیوار
 می افتد اگر یک نفر پشت ما و در
 سایه ما بایستد دیگر سایه او قابل
 دیدن نیست جهان و جهان های
 درون ما چون کالبدی در کالبد
 وجودی ما هستند قابل مشاهده
 نیستند و برای دیدن آنها باید به
 درون خودمان سفر کنیم برای دیدن
 این کالبد باید به درجه بالایی از
 معرفت رسید و گرنه انسان معمولی
 اگر این کالبد ها را ببیند وحشت
 می کند باید از این کارها پرهیز کرد
 که تبعات آن خیلی بد است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : کنگره ۶۰، شعبه نیما یوشیج بهشهر،
یکشنبه 5 آبان 1398 11:08 ق.ظ
خسته نباشید آفرین
پنجشنبه 4 مهر 1398 08:06 ب.ظ
سلامت باشید خوب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو